O Nas
        Ubezpieczenia
        Kancelaria Radcy Prawnego
        Nasi Partnerzy
        Kontakt
        Mapa serwisu
        Praca w ESF

 
  Subskrypcja
 
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze
informacje z serwisu, podaj nam Swój adres email:
 
 
 
 
Mienie od wszystkich ryzyk


Pliki do poobrania:

>  wniosek
Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk jest skierowane do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres ubezpieczenia

Ochroną objęte są wszelkie szkody, które nie zostały wprost wyłączone z ochrony, w tym ochronie podlegają ryzyka nienazwane.

Korzyści

Gwarantujemy maksymalną ochronę ubezpieczeniową możliwa do uzyskania na rynku, którą można dodatkowo rozszerzyć o ryzyka nietypowe, takie jak strajki, zamieszki, bądź szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego.

Zobacz także:
......................................................................................................................................................................................

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw | Mienie od wszystkich ryzyk  |  Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych  |  Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku  |  Mienie w transporcie  |  Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki danych  |  Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych  |  Roboty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk  |  Dług celny  |  Wierzytelności  |  Wadium  |  Zamówienia publiczne  |  OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia  |  OC członków organów zarządzających firmą  |  OC przewoźników

Nasi Partnerzy
 
 
       Strona główna Copyright © 2007 System Innovations Grupa ESF
Powrót Drukuj Kontakt