O Nas
        Ubezpieczenia
        Kancelaria Radcy Prawnego
        Nasi Partnerzy
        Kontakt
        Mapa serwisu
        Praca w ESF

 
  Subskrypcja
 
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze
informacje z serwisu, podaj nam Swój adres email:
 
 
 
 
OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia


Pliki do poobrania:

> wniosek
Prowadząc działalność gospodarczą lub wykonując zawód powinieneś zapewnić nie tylko wysoką jakość sprzedawanych towarów i usług świadczonych na rzecz swoich klientów, ale również udowodnić, że jesteś osobą, która myśli perspektywicznie i jest w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenia związane z prowadzoną przez siebie działalnością. Twoi klienci będą mieli do Ciebie większe zaufanie, jeżeli będziesz dysponował polisą OC.

Wiele rodzajów działalności i zawodów można ubezpieczyć w UNIQA TU S.A. na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jednak dla niektórych przygotowaliśmy odrębne produkty (np. dla przewoźników, lekarzy, projektantów, biegłych rewidentów).

Możemy ubezpieczyć Cię od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak również za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

Klauzule dodatkowe:
  • OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane
  • OC prowadzącego hotel lub podobny zakład
  • OC parkingów strzeżonych
Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem, które bezwzględnie powinieneś mieć!Zobacz także:
......................................................................................................................................................................................

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw | Mienie od wszystkich ryzyk  |  Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych  |  Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku  |  Mienie w transporcie  |  Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki danych  |  Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych  |  Roboty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk  |  Dług celny  |  Wierzytelności  |  Wadium  |  Zamówienia publiczne  |  OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia  |  OC członków organów zarządzających firmą  |  OC przewoźników

Nasi Partnerzy
 
 
       Strona główna Copyright © 2007 System Innovations Grupa ESF
Powrót Drukuj Kontakt