O Nas
        Ubezpieczenia
        Kancelaria Radcy Prawnego
        Nasi Partnerzy
        Kontakt
        Mapa serwisu
        Praca w ESF

 
  Subskrypcja
 
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze
informacje z serwisu, podaj nam Swój adres email:
 
 
 
 
OC członków organów zarządzających firmą


Pliki do poobrania:

> wniosek
Wiedza, doświadczenie i polisa OC to podstawowe atuty nowoczesnego menedżeraUNIQA TU S.A. oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów zarządzających osobami prawnymi, na podstawie którego można ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną wynikającą z pełnienia funkcji lub wykonywania czynności zawodowych przez dyrektorów przedsiębiorstw, członków zarządów i rad nadzorczych.

Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie podjęcia błędnej decyzji lub zaniechania podjęcia decyzji (odpowiedzialność kontraktowa), a także za szkody w postaci spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (odpowiedzialność deliktowa).Zobacz także:
......................................................................................................................................................................................

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw | Mienie od wszystkich ryzyk  |  Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych  |  Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku  |  Mienie w transporcie  |  Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki danych  |  Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych  |  Roboty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk  |  Dług celny  |  Wierzytelności  |  Wadium  |  Zamówienia publiczne  |  OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia  |  OC członków organów zarządzających firmą  |  OC przewoźników

Nasi Partnerzy
 
 
       Strona główna Copyright © 2007 System Innovations Grupa ESF
Powrót Drukuj Kontakt